De nybyggda lägenheterna är för dyra

Det som är det stora problemet i Januariavtalet handlar om de nya bostäderna som byggs. Dagens Nyheter beskrev situationen tydligt i en bildinsändare i våras. Bilden föreställer en man som går runt på tunnelbanan med en kopp. Hans budskap till medpassagerarna är “Jag bor i en nyproducerad tvåa, kan någon hjälpa mig med en krona till lite mat å en fika”.

Alltså att det nybyggda är för dyrt. Vad är då politikernas åtgärd? Jo, att göra boendet ännu dyrare genom att införa marknadshyror i nyproduktion. Detta, trots att ingen tror att förslaget kommer leda till fler bostäder, bara dyrare. Det behövs ett helhetsgrepp om bostadspolitiken.

Det här tycker jag politikerna borde göra i stället:

Se till att bostadsproduktionen ligger kvar på en hög nivå. Staten måste ta ett större finansiellt ansvar, alla kommuner och jag betonar alla, måste bygga bostäder. Det behövs både hyresrätter, bostadsrätter, egna hem och till kostnader som människor med vanliga inkomster har råd att efterfråga.

I områden där det är en majoritet av en upplåtelseform behöver det blandas. Det innebär att i bostadsområden med många hyresrätter behövs bostadsrätter och i områden med bara ägt boende behövs det kompletteras med hyresrätter.

Jobba för minskade ekonomiska klyftor genom att se till att hyresrätten inte blir missgynnad skattemässigt samt komma med förslag på fördelningspolitiska åtgärder genom till exempel reformerade bostadsbidrag. Då kan klyftan mellan fattig och rik minska.

-Marie Linder, krönika i Hem & Hyra