Corona visar vad som gått fel i Sverige

Fabriker är nedstängda, varuflöden är brutna. Jobb kommer att försvinna och hundratusentals människor kommer att dö. Världsledare tävlar i vem som kan leverera det största räddningspaketet.

Men trots alla goda insatser, har Corona visat oss hur dåligt rustade vårt samhälle står efter många års liberal politik. 90-talets marknadstänk har suttit som en järnmask på samhället. Det offentliga har lagts ned, eller reducerats till att bevaka marknaden.

Fältsjukhus skänktes bort. Sjukvården sattes på svältkur. Apoteken såldes ut. Nu står vi med konsekvenserna och får be en bön för att vi ska klara det.

Att Corona kommer att innebära stora förändringar i samhället står redan klart. När smittan minskar och vi får tid att reflektera, måste vi fråga oss hur vi egentligen ska ha det.

Själv önskar jag att vi omvärderar den sparpolitik som alla regeringar tycks hylla till skyarna. Tusentals miljarder har lagts i ladorna. Men vad har de gjort för nytta där? Corona kan inte botas med sedelbuntar. Det kan bara en sjukvård med rätt förutsättningar.

Det finns ett samhälle före och efter det här. Låt oss se till att det som kommer efter bygger ut beredskap, välfärd, klimatåtgärder och bostäder. Då kan vi möta vilken kris som helst

—Magnus Pettersson, krönika i Fastighetsfolket.