Corbyns Labour – en förebild för socialdemokratin

Corbyns Labour – en förebild för socialdemokratin Den 12 december 2019 blev ett drastiskt avslut för den vänsterinriktade rörelsen i Labour, tillfälligt i alla fall…

Många inom den unga svenska socialdemokratin satte sitt hopp till Jeremy Corbyns Labour. Detta för att kunna visa att det finns en annan väg också för svensk socialdemokrati, en väg som inte innebar ett ständigt stampande i mitten. Valresultatet blev givetvis en besvikelse för oss…men trots utfallet den 12 december så har svensk socialdemokrati fortfarande mycket att lära av Corbyns tid som Labourledare.

Givetvis handlar politik om att nå valsegrar, men det måste till lika stor grad handla om att forma en växande medlemsorganisation. Politik handlar om att entusiasmera människor, att skapa intresse och välkomna fler till politiken. Under Corbyns tid lyckades partiet till stor del med detta; att få in unga människor i rörelsen men också att få folk att bli partiaktiva som aldrig förr varit det.

Under Corbyns tid växte partiet kraftig i medlemsantal och kunde titulera sig Europas största parti. Labour förmådde att skapa det som alltjämt är så viktigt för socialdemokratin: att i praktisk handling forma en folkrörelse. Labour kunde i och med detta skapa en stark kampanjkultur men också en levande partiorganisation. Vårt eget socialdemokratiska parti har under lång tid tappat medlemmar och att kalla oss för en stor folkrörelse blir svårare för varje år som går.

Det Corbyn också lyckades med var att ena en bred vänster inom Labour. Tidigare hade flertalet mindre vänsterpartier kandiderat mot Labour i valen men dessa valde att stå åt sidan och ge sitt stöd till Corbyn. Partiet lyckades få in medlemmar som tidigare inte känt sig hemma i mittenprojektet “New Labour”, men som hittade sitt parti i Corbyns Labour…

Socialdemokratin kan förmå mer än vad man presterat på senare år men då behöver vi också snegla mot det där lite mer vågade och radikala systerpartiet Labour.

Carl-Michael Palmér, vice ordförande SSU Stockholm, opinionsartikel i Flamman.