Byt ut försvarsministern!

Vår svenska regering skulle stå på sig och signera FN:s förbud mot kärnvapen. Då skulle första steget vara taget. En ratificering kunde ske senare när stödet finns i riksdagen.

En överväldigande majoritet – minst 85procent – av landets medborgare visar sig vara för en svensk anslutning till det globala kärnvapenförbudet (Sifo 2017 & 2018).

Med ett undertecknande skulle regeringen visa att vi som land inte accepterar att leva med det fasansfulla hot under lång tid som förekomsten av de nukleära vapnen för massmord innebär världen över. Nu blev det inte så.

Vår vilja för nedrustning förhindras nu av försvarsdepartementet under ledning av den ytterst NATO-inriktade ministern Hultqvist och efter uppenbara påtryckningar från Washington.

Men det är inte nog med det: helt utan offentlig insyn och debatt har två oansvariga vapenaffärer genomförts av Hultqvist. Det ena gäller köpet av luftvärnsrobot Patriot från amerikanska Raytheon… Den andra är investeringen i nya stridsflygplan… tillsammans med brittiska BAE Systems.

Vad som inte nämnts i sammanhanget är att båda dessa företag är svartlistade som investeringsobjekt. Skälen är att Raytheon och BAE Systems bedriver verksamhet med underhåll respektive tillverkning av kärnvapen.

I Sverige står företagen på den svarta listan, som av etiska skäl upprättats av Nordea och Swedbank. Det vill säga att bankerna har beslutat att inte investera i Raytheon och BAE Systems.

Att vi som medborgare och skattebetalare då förväntas stödja den nukleära krigsindustrin ekonomiskt är helt befängt.

Regeringen måste stå fast vid sin tidigare hållning, respektera det utbredda kärnvapenmotståndet och omedelbart signera det globala kärnvapenförbudet. Byt ut försvarsministern och riv upp kontrakten med den internationella kärnvapenindustrin!

– Erik Danielsson, insändare i Västerbottens-Kuriren