Byggnads medlemmar föregår med gott exempel

Lagar och regler är viktiga. De utgör ofta själva verktygslådan för de aktörer som försvarar olika samhällsintressen. Men vilket värde har lagar som ingen använder?

För några år sedan fick Byggnads igenom en progressiv lag om så kallat entreprenörsansvar. Om arbetare längst ner i entreprenadleden blir lurade måste byggföretagen i toppen enligt lag betala ut lönen inom sju arbetsdagar. Istället för att jaga ljusskygga småfirmor som går i konkurs, kan Byggnads rikta lönekraven direkt mot SKANSKA eller PEAB. Det kunde ha blivit en skräll. Det blev det inte. Den blev mer som en blöt kinapuff.

Trots att utländska byggare luras på nästan vartenda storbygge i Sverige används lagen oerhört sällan. Anledningen är enkel: De byggare som behöver den företräds inte i någon större utsträckning av Byggnads.

När ingen använder en rättighet, har den ingen samhällspåverkan. Ett annat exempel är lagen om lön till papperslösa. 2013 fick papperslösa i Sverige samma rättigheter på arbetsmarknaden som alla andra (fråntaget LAS), ja till och med ett starkare skydd mot lönestölder. Konsekvensen uteblev helt. Varför? För att LO inte i någon större utsträckning organiserar papperslösa.

När lagen om människoexploatering kom 2018 talades det inom arbetarrörelsen stort och vackert om hur allt skulle förändras. Ändå är det mest lilla SAC som gör polisanmälningar. Samma anledning: De arbetare som behöver lagen organiseras inte av LO.

Nu är det valår. Återigen fagert tal om samhällsviktiga lagändringar. Skärpt kriminalisering av människoexploatering! Starkare rättsligt skydd för utländska arbetare! Jag håller med: Det är viktigt. Ändå tror jag att alltihop kommer att bli fiasko så länge ingen organiserar de berörda.

Vad behöver göras då? Exakt det som Byggnads medlemmar vill göra. På Byggnads kongress, mot förbundsstyrelsens rekommendation, beslutade kongressen att göra en satsning specifikt på att värva och organisera utländska byggare som inte pratar svenska.

Enligt min bedömning är detta det största steget på länge i kampen mot arbetslivskriminaliteten. Hatten av till Byggnads Gävle-Dala och till alla medlemmar på kongressen som röstade igenom motionen.

Utnyttjandet av migrantarbetare, papperslösa och asylsökande är ett hot mot villkoren för alla arbetare inom LO-yrkena. Låt oss hoppas att medlemmarna i Kommunal, Fastighets, HRF och Transport lyfter samma fråga som Byggnads.

Det är inget fel på spelet. Det som behövs är att LO lyfter pjäserna.

Emil Boss, signerat i Arbetaren.