Bygg vårt samhälle på solidaritet!

 De senaste åren har konservativa och nationalistiska krafter lanserat begreppet massinvandring.

Vi har dock aldrig haft en massinvandring, bara en invandring som har varit påkallad av vårt samhälles egna behov. Åratal av hotande befolkningsminskning och näringslivets arbetskraftsbehov har kompenserats med invandring av olika slag och från olika länder.

Flyktingmottagningen har varit en integrerad del av denna behovstillfredsställelse. När flyktingflödet blev större än våra behov drogs nödbromsen åt.

En ineffektiv och inhumant reglerad arbetskraftsinvandring gav till följd inhumana avslag för asylsökanden. Denna omänskliga bedömning av skyddsbehov möjliggjordes av konservativa borgerliga och nationalistiska strömningar.

De såg hellre att utlänningar var beroende av oseriösa arbetsgivares vinstintressen och utsattes för en inhuman behandling.

Detta har lett till ett förråande av samhället och en våldsspiral som inte längre går att stoppa med ökade repressiva åtgärder. Vi är inte och har aldrig varit världsbäst, men vi kan åtminstone sträva efter att bli lite snällare mot oss själva och världen omkring oss. Ett samhälle byggt på en medmänsklig solidarisk värld är fredligare, lyckligare och billigare.

-Realist, insändare i Länstidningen, Jämtland