Bostäder för minst 60 miljarder kronor har överförts till privata ägare

100 000 lägenheter har privatiserats på 20 år En ny rapport om utförsäljningen av allmännyttan… hur ansvaret över hundratusentals svenska hyresgäster flyttat från kommun till internationella koncerner.

De senaste fem åren har de 30 största fastighetsägarna ökat sin andel av svenska hyresrätter med drygt 29 procent. Totalt har dessa bolag i dag över 321 000 bostäder. Sedan början på 2000-talet har över 100 000 bostäder sålts från allmännyttan till privata ägare. 13 lägenheter om dagen. Detta slås fast i en ny rapport från Bostad 2030, en tankesmedja finansierad av Hyresgästföreningen… nästan 80 000 lägenheter som ägs av utländska fastighetsbolag.

En av orsakerna bakom utförsäljningarna av allmännyttan, framhäver rapporten, är allbolagen som trädde i kraft 2011. Den innebar att allmännyttan skulle drivas affärsmässigt och kom till efter “hot om EU-reglering kring statsstöd”. En annan orsak är kraven på att allmännyttan skulle bidra till byggandet för att råda bot på den växande bostadsbristen i landet.

Byggandet skulle ske snabbt och det skulle vara billigt. Det skulle finansieras av bolagen och inte påverka kommunernas upplåning. Samtidigt fanns kraven på avkastning. Enligt rapporten blev bolagen därför tvungna att sälja två lägenheter för att kunna bygga en ny. Utförsäljningarna har inneburit stora förmögenhetsöverföringar från det offentliga till det privata. Enligt rapporten kan det handla om värden på minst 60 miljarder som överförts till privata ägare sedan år 2000.

Det blev en affärsmodell för privata fastighetsbolag att köpa lägenheter av kommunen och renovera dem när de blev tomma för att höja hyran och värdet. Enligt rapporten var Akelius först med detta. Bolaget köpte år 2002 1 132 lägenheter från allmännyttiga Skövdebostäder. Akelius betalade då 335 miljoner kronor. 14 år senare, 2016, sålde de beståndet vidare till nästa fastighetsbolag Willhem för en betydligt högre summa.

Olle Bergvall, nyhetsinlägg i Dagens Arena.