Borgerliga regeringars sällsynta förmåga att angripa problem som inte finns

Det började redan med Thorbjörn Fälldins regeringar på 70-talet som trodde att man kunde betala sina reformer med att låna pengar, vilket var rena katastrofen. Det fortsatte med Carl Bildts regering som bekämpade en inflation som inte fanns, vilket var en ännu större katastrof…

Det Ulf Kristerssons regering med Johan Pehrson i spetsen har för sig att det behövs ett bidragstak, så att arbetslösa tar ett jobb och inte längre kan leva på bidrag. Hur denna regering kunnat undgå att ta till sig, att antalet som uppbär försörjningsstöd och andra bidrag är det lägsta sedan mätningarna började 1990 är en gåta.

Visserligen har antalet arbetslösa ökat något, men ser man till dess innehåll, så är det långtidsarbetslösheten som är det stora problemet. Den växer ständigt och har sexdubblats på drygt 15 år och de som flyttas länge och längre bak i arbetslöshetskön är nästan halva arbetslösheten.

Då löser man ingenting genom att göra livet jävligare för de som tvingas gå på bidrag. Det försökte Ronald Reagan med på 80-talet när han trodde att om man halverar bidragen, så tar folk jobb istället. Det enda detta ledde till var att pengarna tog slut i mitten på månaden för de bidragsberoende, så de fick söka sig till soppköken och kyrkornas matpaket för att de och deras barn inte skulle svälta.

Att en svensk regering 40 år senare vill kopiera Reagans recept är otroligt. Sanningen är att de som aldrig kan få ett nytt jobb utan blir kvar i arbetslöshet är antingen utslitna i förtid eller har marginella fysiska eller psykisk handikapp eller bara är för gamla för att intressera arbetsgivarna…

De som är för utslitna borde istället förtidspensioneras eller delpensioners. Det finns sådana som orkar med ett jobb på deltid, men inte på heltid. Detta med delpension var en utmärkt reform, som flera 60-åringar i slitsamma och tunga yrken kunde utnyttja, men den plockades bort av Göran Persson i den stora budgetsaneringen.

Det verkar också ha undgått den här regeringen, att tillståndet är utomordentligt gott på den svenska arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta är jämfört med andra länder mycket högt och särskilt ska noteras att personer som är födda utanför Europa har betydligt högre sysselsättning i Sverige än i övriga EU.

Det börjar närma sig samma sysselsättningsgrad som hos infödda, vilket motsäger föreställningen inte minst hos Sverigedemokraterna, att invandrare kommer hit för att leva på bidrag.

-Jan G Andersson, ledare i Sydöstran

Läs mer https://www.sydostran.se/ledare/gastledare-borgerliga-regeringars-sallsynta-formaga/