Batljan, s-politikern som blev fastighetshaj

Ilija Batljan har i flera sammanhang fått stjärnstatus, men sedan trasslat in sig i tveksamheter. Under sin karriär som socialdemokratisk politiker förekom hans namn i partiledarspekulationerna efter Mona Sahlins avgång och han beskrevs som en stjärnpolitiker och förnyare. Han beskrevs till och med som möjligen “socialdemokratins räddning” på ledarplats i Aftonbladet.

När Batljan lämnade politiken blev det istället fastighetsbranschen han kom att nå ryktbarhet. Han har avbildats som en duracellkanin i tidningen Fastighetsbranschen, när de porträtterat honom och hans snabba affärer. När fastighetsbolaget Rikshem värvade honom som vice vd 2011 kallades det av vd:n för en “Zlatan-värvning”.

Under några expansiva år växte Rikshem i rekordfart på att köpa upp allmännytta och som dessutom kritiserades för att använda sig av renovräkningar, alltså stora renoveringar med stora hyreshöjningar som följd, som gör att människor inte kan bo kvar…

2015 fick Batljan dock sparken från Rikshem efter att ha gjort stora privata fastighetsaffärer vid sidan av utan att informera styrelsen…

Han gick vidare till att starta fastighetsbolaget SSB, Samhällsbyggnadsbolaget. Återigen med en aura av ansvarstagande för samhället och återigen ett med en otroligt snabb takt på fastighetsuppköpen… Affärsidén beskrivs i en nyhetsartikel i Expressen som att köpa upp samhällsfastigheter i kommuner med ansträngd ekonomi och sedan hyra ut dem tillbaka på långa kontrakt.

År 2023 siktar Batljan på att bolaget ska nå ett fastighetsinnehav till ett värde av 40 miljarder. 75 procent av värdet ska vara samhällsfastigheter, alltså tidigare kommunalt eller statligt ägda fastigheter. Batljan är den största ägaren i bolaget och äger aktier till ett värde av två miljarder. Nu är han alltså misstänkt och anhållen för brott mot marknadsmissbrukslagen…

Men det vi borde rikta blickarna mot är snarare hans fullt lagliga verksamhet och vad aggressiva förvärv av allmännytta och samhällsfastigheter gör med vårt gemensamma. När det gemensamma görs till varor på en snabb spekulationsmarknad. För det är inte bara när lagar bryts som saker tar skada.

—Annie Hellquist, ledare i Arbetaren.