Bara nedväxt kan rädda oss

Rapporten “Limits to Growth”, baserad på flera simuleringsscenarier vid MIT 1972, kritiserades hårt redan från början av industriledare och ekonomer, trots att dess mest pessimistiska scenario, “Business as usual” – där en global kollaps sker runt 2050 som följd av allt högre ekologiskt tryck under första halvan av 2000-talet (precis vad vi ser idag) – visat sig stämma skrämmande väl med världens verkliga utveckling sedan dess…

Det är galet att tro att det som försatt oss i dagens kris – okontrollerad teknologisk “utveckling” och exploatering driven av otyglad, alltmer ojämlik, galopperade tok-kapitalism – ska kunna rädda oss: Om du sitter på en gren som du är på väg att såga av och marken under brinner är lösningen inte att byta till en bättre såg – det är att sluta såga. Och inte skicka ekonomer för att släcka branden (varför inte “brandmän”? – med kunskap om hur naturen faktiskt fungerar).

Det är tragiskt att världen, och Sverige, idag i praktiken styrs uteslutande av ekonomer och ekonomiska hänsyn. Ekonomi är ingen naturvetenskap utan bara ett mänskligt påhitt…

Däremot finns rent fysikaliska gränser för ekonomin som ekonomer inte verkar förstå. Sett från rymden syns tydligt att jordklotet är ett ganska litet, isolerat och sårbart rymdskepp – sedan kan vissa ekonomer felaktigt yra om “decoupling” av ekonomin från de verkliga och strikt begränsade tillgångarna bäst de vill…

Naturen bryr sig inte ett dugg om våra ekonomiska kalkyler när den bestämmer sig för hur den ska utrota mänskligheten. Ekonomisk tillväxt skulle från början hjälpa människan, till exempel lyftas ur fattigdom. Men idag har mänskligheten istället blivit slav under den heliga tillväxten – ett självändamål, ett monster man helt tappat kontrollen över. Begreppet BNP uppfanns 1934 av Simon Kuznets, men han varnade själv för att använda ett så grovt förenklat begrepp som något sorts naivt siffermått på välfärd i en extremt komplex värld.

I en ursprungscivilisation tänkte man på hur minst 7 generationer framåt skulle påverkas innan viktiga beslut togs. Som kontrast har politiker istället ett tidsperspektiv på 4 år (nästa val) och industrin/näringslivet/aktieägarna 3 månader (nästa kvartalsrapport)…

För att nå 1,5-gradersmålet måste all användning av fossila bränslen helt ha upphört 2035, samtidigt som all avskogning stoppats och alla andra utsläpp av växthusgaser kraftigt minskats. Men! “Tillväxtens” motor är fortfarande fossil energi: “84% av världens energi kommer idag från fossila bränslen.”

Bara nedväxt kan rädda oss.

Johan Hansson, Professor i teoretisk fysik, Luleå tekniska universitet, krönika i Dala-Demokraten.