Avregleringar, en politik för klimatkatastrof

Frågan är om kvartalskapitalisterna kan sadla om och satsa långsiktigt på en grön ekonomi och ett hållbart samhälle. Som medicin mot tillväxtkrisen föreslår de fyra (Moderata) EU-parlamentarikerna “initiera en avregleringsvåg”.

De blundar för att avregleringar och privatiseringar är precis den medicin som tagits i stora doser under många år. Förutom att klimatkrisen tillåtits accelerera har resultatet blivit ökade klyftor och, trots politikers tjat i valtider om “skola, vård och omsorg”, att just dessa verksamheter har halkat efter.

De problem och hot världen står inför är ett misslyckande för marknaden som universallösning. Marknaden är blind och därför behövs starka styrmedel. När Moderaternas EU-parlamentariker efterlyser mer marknadsekonomi och avregleringar är det en politik för fortsatt ökade klyftor och klimatkatastrof.

Jonas Ljungberg, professor i ekonomisk, debattartikel i Sydsvenskan.