Attendo-skandalen blåser över med SD:s stöd

Så gick det då ”lite grus i maskineriet” hos marknadsfundamentalisterna. Nu krishanteras det hos Attendo med pudlar, ursäkter och allehanda snömos om ”utbildning i värdegrund” för att ”säkerställa” och ”vi måste bli bättre på att…”. Snart blåser väl även detta grus bort och det är business as usual.

Förutsättningarna är mycket väl riggade. Politiskt finns inga allvarligare orosmoln i sikte för Attendo, vinstdrivande friskolor eller andra privatiserade verksamheter. De kan lugnt fortsätta kalla sina kunder för just kunder.

För Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna samt inflytelserika marknadsfundamentalister inom näringslivet är denna utveckling bort från rättigheter och mänskliga behov ett politiskt mål i sig.

Sverigedemokraterna är sedan länge neutraliserat i frågan efter att Peje Emilsson – före detta partistyrelsemedlem i Moderaterna och ägare av bland annat Kreab, Kunskapsskolan och Demoskop – hösten 2015 förhandlade med SD och fick dem att släppa sitt motstånd mot vinster i välfärden. I gengäld försäkrade han stöd kring migrationspolitiken. Ja, så ska en slipsten dras!

I kommuner runt om i landet pågår en intensiv kampanj, under ledning av Moderaterna, att skynda på privatisering av skola, omsorg och andra offentliga verksamheter. I min hemkommun Lidköping sker det med utredningsbeslut i fullmäktige, aktivt ”raggande” av privata skolor och insändare för att torgföra ”valfriheten” (läs, tjäna pengar på det allmänna). Samma kampanj hör jag hos grannkommunerna – trots beräkningar av ökande kostnader för skattebetalarna som följd.

Lite glad blev jag när SVT i ett reportage från Mölnlycke kommun intervjuade en grupp föräldrar som börjat organisera sig, ifrågasätta effekter för kommunen, räkna på och inse de ekonomiska och andra konsekvenserna, om Internationella engelska skolan erbjuds fullfölja sina planer på en etablering.

Kommunalrådet därstädes (moderat, så klart) välkomnade, föga förvånande, bekymmersfritt skolan – oavsett ekonomiska och andra konsekvenser.

-Agne Gustafsson, insändare i Dagens Nyheter

https://www.dn.se/insandare/attendo-skandalen-blaser-over-med-sds-stod/