Att blunda för det som nu sker i Gaza är principlöst och farligt

 Just folkrätten var ett centralt argument för att skapa en stark allians mot Ryssland. Inom detta begrepp ryms FN-stadgan, krigets lagar och mänskliga rättigheter. Detta är normer och regler som världens länder mödosamt förhandlat sig fram till efter århundraden av krig, och som är extra viktiga för små länder som Sverige. Alternativet är att den starkes rätt alltid råder.

Sedan i höstas hopar sig bevisen för att Israel i kriget mot Hamas varken respekterar krigets lagar eller palestiniernas mänskliga rättigheter. Vittnesmål kommer från FN-organ och humanitära organisationer som Röda Korset, Läkare utan gränser och de få journalister som fortfarande verkar i området efter att många dödats. Civil infrastruktur jämnas med marken, ambulanser beskjuts, sjukhus slås ut. Mat och förnödenheter släpps inte igenom till den helvetesplats som Gaza nu är. Bombandet är blint och dödandet urskillningslöst.

För några veckor sedan meddelade den Internationella domstolen i Haag att man på Sydafrikas begäran tar sig an frågan om huruvida Israels krig kan klassas som folkmord. Medan utredningen pågår måste Israel undvika sådant som kan leda till folkmord. Det innebär bland annat att Israel ska gör allt i sin makt att mildra den humanitära situationen i Gaza. Sedan dess har Israel inte ändrat sin krigföring…

Jag jämför inte kriget i Ukraina med det i Gaza. Men det är intressant att den internationella rättsordning som i två års tid åberopats för att skapa en stark allians mot Putin, och som i alla andra sammanhang lyfts fram, nu verkar helt betydelselös för opinionsbildare och politiker till höger.

Frågan diskuteras internationellt, men måste också lyftas i Sverige: Var är liberala och konservativa hökar som Patrik Oksanen, Tove Lifvendahl och PM Nilsson nu? Var är Ulf Kristersson och Johan Pehrson? För det kan väl inte vara så att reglerna i den ”regelbaserade världsordningen” bara ska gälla vissa länder? Den svenska regeringen verkar helt oförmögen att göra en egen analys, att ha en egen hållning.

Det senaste exemplet är att de säger sig vilja dra in stödet till FN-organet UNRWA. Detta utan att bevis presenterats för de anklagelser som förts fram om medarbetares samröre med Hamas. Därmed riskerar Sverige att inte bara passivt bevittna – utan aktivt bidra till en redan förtvivlad humanitär situation…

Att blunda för det som nu sker i Gaza och på Västbanken är inte bara grymt, utan något ännu värre. Det är principlöst, kortsiktigt och farligt.

-Karin Pettersson, kulturartikel i Aftonbladet

Läs mer: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5B1P1m/karin-pettersson-om-sveriges-tystnad-om-folkratten-i-gaza