Är det rimligt att betala ut miljarder till hushåll som slösar på energi?

Vi går mot en krigsvinter med fortsatt höga priser på el, drivmedel och mat. Inflationen är ett faktum, och många förbereder sig på hur man ska få ekonomin att gå ihop när vinterkylan kommer på allvar och elementen går på högvarv.

Då aviserar regeringen ett elprisstöd. Ingen är förvånad, under valrörelsen var det ett av få faktiska vallöften som presenterades. Då talades det om ett pristak på el för att skydda konsumenterna från stora elprishöjningar. Många har väntat på en åtgärd mot vinterns förmodade chockpriser…

Det är bara ett problem. Eller, tre snarare. Det ena är att pristaket bara gäller för elprisområde tre och fyra. Vi i norr omfattas inte av skyddet. Det andra är att pristaket gäller alla i område tre och fyra. Oavsett inkomst. Oavsett stödbehov. Och oavsett elförbrukning…

Sen är det på sin plats att ifrågasätta rimligheten i att ersättningen ska betalas ut utan några som helst motkrav på energieffektivisering eller genomsnittlig förbrukning, och utan att bestämmas i relation till hushållens inkomster.

Är det rimligt att betala ut miljarder i skattemedel till hushåll som slösar på energi? Och är det rimligt att spä på inflationen genom att betala ut tusenlappar till dem som inte ens behöver det ekonomiska stödet?…

I stället för att rikta insatserna (och de över 50 miljarder satsningen förväntas kosta) mot de grupper i samhället där vinterns elpriser kommer slå som allra hårdast för, är det ett himla slaskbidrag man vill införa utan några som helst kontroller…

Det borde vara en självklarhet att insatser för att rädda hushållens ekonomi ska gälla alla hushåll, i hela Sverige. Hushåll som behöver stöd ska få det, medan de som klarar sig bra, trots prishöjningar, inte ska inkluderas av det.

Särskilt i inflationstider. Det är orimligt att 300-kvadratsvillor till ägare med inkomster i miljonklassen ska få skattemedel för sin elförbrukning, medan ett helt vanligt småhusboende av pensionärer utanför Dorotea ska stå utan.

Ett pristak eller liknande måste också komma i ett paket av åtgärder, där ersättning för höga elräkningar är en åtgärd av många. Subventioner för energieffektivisering av fastigheter måste självklart vara en del i det hela, för både hushåll och företag.  Och krav på energisparande åtgärder bör rimligtvis också vara ett motkrav för att få ta del av ett elprisstöd. Det skulle dessutom ge långvariga effekter på samhällets totala energiförbrukning.

Kortsiktiga, orättvist fördelade miljardstöd är det sista Sverige behöver.

Linda Westerlind, ledare i Folkbladet i Västerbotten.