Alla måste få minst 70 procent av slutlönen i pension

Det är arbete som finansierar allt vi vill ha. Därför är alla i Sverige beroende av oss industriarbetare och övriga yrkesgrupper. Därför är det rimligt att alla som slitit hårt ett helt yrkesliv och går i pension ska kunna känna sig trygga i att få ut en bra pension, en pension som är tillräcklig för att på ålderns höst få ett värdigt liv.

Den tryggheten ska finnas även om man varit sjuk, föräldraledig eller arbetslös under delar av yrkeslivet.

Vi måste också kunna känna trygghet i att kunna jobba ett helt yrkesliv; sjukdom eller skada får inte innebära sämre pension.

Det är alldeles för många av våra pensionärer som har en för låg pension. Alla som har varit med och byggt upp vårt land har rätt till en bra pension. Pensionssystemet ska vara hållbart så att både nuvarande och kommande pensionärer får tillräckliga pensioner.

Överenskommelsen om det reformerade pensionssystemet innebar att pensionerna skulle uppgå till minst 62 procent med målet uppåt till 72 procent av slutlönen i pension, den överenskommelsen har inte hållits.

I dag får många inte mer än 50 procent och kvinnorna är de stora förlorarna. Så kan vi inte ha det. Därför måste vi upp till att alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension. Pensionsavgiften är pengar som avsatts ur de anställdas lön och skall användas till att förbättra pensionerna.

Pensionssystemet behöver inte vara så kraftigt underfinansierat, en större del av arbetsgivaravgiften kan användas till pensioner men det förutsätter att en höjd pensionsavgift finansieras med pengar inom arbetsgivaravgifterna.

Det vill vi uppnå genom att öka inbetalningarna till pensionssystemet så att de motsvarar de 18,5 procent som var avsikten när pensionssystemet infördes.

Pengarna måste börja användas till pensionärernas pensioner och inget annat! Det som måste göras är att pensionsgruppen ser till att använda pensionsavgiften till pensionärerna.

Men för att pensionerna och pensionssystemets hållbarhet krävs på sikt att mer pengar kommer in i systemet.

Klarar partierna inom pensionsgruppen inte av det så är det dags att den samlade fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna kräver en ny utredning om ett reformerat pensionssystem.

Ulf Björk och Isak From, IF Metallare, debattartikel i Västerbottens Folkblad.