Alice Teodorescu är den radikaliserade konservatismen personifierad

Eftersom liberalism blivit liktydigt med marknadsliberalism och marknadseran gått in i en återvändsgränd, saknar liberaler egna svar på dagens kriser. Därför börjar även liberaler, som nu DN:s ledarsida, att snegla på den så framgångsrika radikaliserade konservatismen.

Vi skulle kunna slå fast att DN:s beslut att ta in Alice Teodorescu Måwe som kolumnist på ledarsidan är affärsmässigt. Man knyter till sig ett namn, som förvisso är en röd flagga för delar av läsekretsen, men samtidigt lockar till sig andra. Man räknar med en indignationskarusell där rekryteringen får uppmärksamhet genom att människor blir upprörda.

Alice Teodorescu Måwe är på många sätt den nya svenska högern förkroppsligad. Hon är handslaget med välfärdskapitalet, hon är normaliseringen av SD, hon är radikaliserad konservatism. Hon var affischnamn för den högerpopulistiska mediesatsningen Bulletin, hon satt som huvudsekreterare i Moderaternas nya idéprogram, hon är anställd lobbyist av skolkapitalet genom Academedia. Hon har ägnat åratal åt att bädda för ett regeringssamarbete med SD.

I boken Radikaliserad konservatism beskriver österrikiska statsvetaren Natascha Strobl konservatismens anpassning till de växande högerradikala rörelserna, med Donald Trump och Österrikes Sebastian Kurz som exempel. Hon hade lika gärna kunnat skriva om Sveriges nya regeringsunderlag. Hon dissekerar effektivt strömningens verktygslåda av retoriska och ideologiska vapen…

Natasha Strobl beskriver också hur den konservativa medelklassen radikaliseras i riktning mot öppen högerextremism. Hon tar upp det sociologiska begreppet “rå medelklass”, som hon beskriver som “tendensen hos vissa borgerliga skikt att avsäga sig samhällssolidaritet och ersätta det med en hårdhetens ideologi.”

Det finns här ingen rättvisa som inte är kopplad till effektivitet eller nytta, här finns i stället ett förakt för svaghet. Att denna råhet blir allmänt accepterad är ett steg på vägen för konservatismens och de högerradikala rörelsernas närmande till varandra. Här kan vi minnas Teodorescus utspel om… flyktingmottagande som en kris i paritet med klimatkrisen.

Nu har alltså även DN:s ledarsida börjat bläddra i den radikaliserade konservatismens playbook, där provokation är hårdvaluta. Det är fascinerande och obehagligt att se den här glidningen. En efter en rasar borgerlighetens bastioner ned för det sluttande planet.

När revorna i samhället måste skyllas på något. När man låtit välfärden åderlåtas i årtionden. Det är då de berättelser som den radikaliserade konservatismen berättar behövs… Marknadsliberalismen, som DN:s ledarsida företräder, har inga svar på dagens kriser.

Marknadseran håller på att implodera under sina egna motsättningar. Man kan inte möta kriminalitet och ojämlikhet med mera marknad.

Annie Hellquist, ledare i Arbetaren.