När Kry blev riskkapitalets baby

Krys grundare hade inte heller sysslat med sjukvård tidigare. De var ett gäng unga entreprenörer inom “startupvärlden”. Josefin Landgård, Johannes Schildt, Fredrik Jung Abbou och Joachim Hedenius grundade bolaget 2014…

Kry har sedan dess – med hjälp av riskkapital – utvecklats till Sveriges och kanske Europas största digitala vårdapp. Under huvudbolaget Kry International AB grupperar sig en rad underbolag. Företaget har i dag cirka 1000 heltidsanställda läkare, psykologer, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper…

Irene Svenonius, som sitter kvar som finansregionråd och regionstyrelsens ordförande… förklarar: “När det gäller hälso- och sjukvården måste det skapas betydligt större valfrihet i hela Sverige, etableringsfrihet/konkurrens mellan många olika vårdgivare i hela Sverige… Däremot är jag övertygad om att sjukvården ska finansieras huvudsakligen via skattemedel.”

Det är Irene Svenonius vårdfilosofi i ett nötskal. Total etableringsfrihet och konkurrens. Kapitalets anarki, bekostad av medborgarnas skatter. Tag från de fattiga och ge till de rika – entreprenörerna! Utan demokratisk styrning eller insyn. Känns det jämlikt och värdigt?

Behovet av en annan styrning av hälso- och sjukvården blir allt tydligare. Nu har Kry på ett lärorikt sätt visat vad etableringsfrihet för privata vårdföretag kan leda till. De slår sig ner där det är lönsammast och utan hänsyn till befolkningens vårdbehov. Dessutom har de en icke tidsbestämd förtur till offentlig finansiering av sin verksamhet. Bara de uppfyller vissa allmänna krav kan de inte stoppas. Detta systemskifte inom vården strider mot svensk sjukvårds övergripande mål: en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, som det heter i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf…

Hur ser vården ut hos de, intet ont anande, statligt anställda lärarna i Ontario? Deras vård liknar den Sverige hade före privatiseringarnas tid. Kanada har allmän sjuk- och hälsovård. Den betalas med pengar från staten och skatter i varje provins. Om du bor i eller flyttar till Ontario ansöker du om Ontario health card och ingår sedan i deras vårdplan. Du kan själv söka familjeläkare eller läkarspecialister. Vården är gratis, men läkemedel, tandläkare och optiker ingår inte.

—Eva Brita Järnefors, essä i Dagens Arena.