1800-talets arbetsvillkor i repris

Världen är större än Europa och majoriteten av den billiga arbetskraften finns utanför Europas gränser. Det är exakt så borgerligheten och Svenskt Näringsliv har diskuterat i årtionden. Kan vi inte flytta alla företag utomlands där lönerna är lägre så får vi ta hit billig arbetskraft till oss.

Det var därför Alliansen var angelägna att öka arbetskraftsinvandringen genom en överenskommelse med Miljöpartiet i december 2008.Den borgerliga retoriken om fri rörlighet har hela tiden handlat om företagens vilja att pressa priset på en arbetad timme, inte för omsorg av den enskilda individen.

En gränslös värld där det står var och en fritt att söka lycka överallt låter som ljuv musik i borgerliga öron eftersom det i realiteten innebär oändlig konkurrens där någon fattigare alltid är beredd att göra jobbet ännu billigare. Inget fack som har krav, inga regelverk som skapar hinder…

En intervju i tidskriften Kvartal med rubriken “1800-talets arbetsvillkor i repris” ger oss facit. Vi hör en arbetare berätta om hur han “inte ens är en hund i chefens ögon”. Han klarar inte av att berätta om sin situation för sin fru och sina barn. När han försökte organisera sig fackligt fick han sparken direkt.

De bor fyra män på sjutton kvadratmeter utan rinnande vatten. De tvingas uträtta sina behov i skogen och tvätta sig utomhus med kallvatten från en slang. De sover på madrasser bland råttskit och ohyra. Chefen ger dem resterna från familjens pizzakväll som lön. Har man otur så ringer han polisen när det närmar sig löningsdag för att sätta dit den som arbetar utan arbetstillstånd…

De borgerliga partierna tävlade i att utmåla fackligt anslutna arbetare som rasister. Detta var både ett välriktat knytnävsslag mot den organiserade arbetarklassen men samtidigt en signal till ansvarsfulla företagare att vara beredda att konkurrera med oseriösa företag eller försvinna…

Stora delar av svensk arbetsmarknad är idag ett laglöst land där både stora koncerner och små skurkar hämtar hem enorma vinster genom långa och invecklade entreprenadkedjor. Svenskt Näringsliv ville ha fri tillgång till billig och rättslös arbetskraft för att slippa dela vinsterna med svenska löntagare.

Borgerligheten har nu påbörjar ett nytt kapitel i förvrängningen av historien. Nu skall de ta hjälp av nationalister som med etnisk splittring skall rädda borgerligheten från folkets missnöje över deras egen politik.

Jussi Nieminen Jusola är yrkeslärare, debattartikel i Elektrikern.