Lagtrots eller “bara” brist på kompetens?

Sveriges kommuner ansvarar för att det ska finnas bostäder till landets invånare. Utifrån socialtjänstlagen och lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har landets kommuner skyldighet att tillhandahålla bostäder och skapa förutsättningar för att alla … Läs mer “Lagtrots eller “bara” brist på kompetens?”

Read more