This Day in History: 2023-12-20

Internationella dagen för mänsklig solidaritet.