This Day in History: 2023-12-19

Internationella dagen för syd-syd-samarbete.