This Day in History: 2023-12-10

Mänskliga rättigheternas dag.