This Day in History: 2023-11-21

Världsdagen för TV.