This Day in History: 2023-11-17

Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).