This Day in History: 2023-11-06

Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter.