This Day in History: 2023-10-27

Världsdagen för audiovisuellt kulturarv.