This Day in History: 2023-09-16

Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet.