This Day in History: 2023-06-20

Världsdagen för flyktingar.