This Day in History: 2023-06-17

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka.