This Day in History: 2023-05-22

Internationella dagen för biologisk mångfald.