This Day in History: 2023-04-28

Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.