This Day in History: 2023-02-20

Världsdagen för social rättvisa.