Modell av solsystemet, Eskilstuna stadsmuseum. (Foto: Rene Forsman).

Forsmans foton

Foto: Rene Forsman.