Staffan Jonsson – ny områdeschef för kultur på Kultur- och fritidsförvaltningen på Eskilstuna Kommun…

Staffan Jonsson ny kulturchef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna

Nu är rekryteringen av områdeschef kultur klar, och nu i augusti tillträder Staffan Jonsson.

– Jag är mycket nöjd med rekryteringen, och Staffan Jonssons erfarenheter av att arbeta övergripande och strategiskt kommer att bidra till utvecklingen av kulturverksamheterna i Eskilstuna, säger Ola Bjerding, förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen på Eskilstuna Kommun.

Staffan Jonsson har under våren vikarierat som strateg på Kultur- och fritidsförvaltningen. Tidigare har han varit förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen i Södertälje, teaterchef för Regionteatern Kalmar, kulturskolechef för Kalmar Kulturskola och teaterchef för Angeredsteatern. Hans utbildning är bland annat en Master of Fine Arts från Ohio University i USA.

”Känns verkligen spännande”

– Jag har haft förmånen att ha arbetat i Eskilstuna under våren och ser nu fram emot att få jobba vidare med övergripande kulturfrågor. Eskilstuna tar hela tiden kulturkliv, och jag ser att det är mycket utveckling på gång. Kulturen ses som en kraft i utvecklingen, det känns verkligen spännande, säger Staffan Jonsson.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna består av tre områden: Kultur, Arenor och friluftsliv samt Ung fritid och Mötesplatser. I område Kultur, som alltså är det område som Staffan Jonsson ska arbeta inom, ingår allmänkulturella frågor, biblioteken, Kulturskolan, Stadsarkivet samt Stadsmuseet, Konstmuseet och Ebelingmuseet.

You May Also Like