Sara Karlsson: “Regeringens förslag gör det mycket svårt för familjer att återförenas”

Sara Karlsson hoppade nyligen av från sin riksdagsplats, på grund av regeringens flyktingpolitik. I torsdags återvände hon till hemstaden Eskilstuna för att, på ett möte som arrangerade av ABF, redogöra för Migrationspolitiska S-föreningens kritiska granskning av den tillfälliga asyllagen. En lag som nu föreslås bli bestående.

När Sara lämnade sitt riksdagsuppdrag gav hon offentligt sin förklaring till detta steg.

– För mig har detta nu nått en gräns för vad jag kan vara en företrädare för. Och jag känner mig väldigt osäker på hur långt man är beredd att gå – finns det ens en gräns? Vi brukar prata om att förändra inifrån. Men nu är det valår och förväntningarna är att man bara ska hålla käften, bita ihop och knacka dörr. Det kan jag inte.

Den akuta anledningen till Sara nu bestämde sig var alltså just detta att Socialdemokraterna förklarat att man vill permanenta den asyllag som hittilldags betecknats som tillfällig. När eFOLKET fick en pratstund med Sara efter mötet underströk hon att det är mycket viktigt att öka kunskapen om vad regeringens förslag innebär:

– Det blir en stor osäkerhet med så korta uppehållstillstånd. Och mycket svårt för familjer att återförenas. Lagen innebär därför att de människor som kommer hit får en mycket dålig start i sitt nya hemland.

Sara Karlsson röstade själv för den tillfälliga flyktinglagen 2016, men lade ner sin röst om just familjeåterförening.

– Men hela lagförslaget var konstruerat för att vara en tillfällig lag. Det skrev man då rakt ut i propositionen. förklarar hon.

– Det har visats sig att den tillfälliga lagen har så många brister, som dessutom kan strida mot internationella konventioner. Därför kan Sverige bli draget inför Europadomstolen, om den tillfälliga asyllagen skulle bli permanent, säger Sara till eFOLKET.

eFOLKET: Om regeringens beslut inte handlade om de problem som uppstod på grund av den stora flyktingströmmen, utan om att man ger efter för den främlingsfientlig opinionen… Regeringen tror att man ska kunna avväpna denna opinion – inte genom att ta strid med den utan istället böja sig för den.

Sara Karlsson: Jag tror inte att det bara är rädslan för en främlingsfientlig opinion att man genomförde detta, menade Sara Karlsson Jag tror att det är en kombination av detta och förändringar i verkligheten – det var ett högt tryck. Men det var väldigt ojämnt fördelat. Det var olika intressen som där sammanföll på ett olyckligt sätt.

– Den främlingsfientliga opinionen, men också personer inom socialdemokratin som länge har arbetat för åtstramningar, som har olika bevekelsegrunder för detta. Men detta sammanföll med det ändå legitima intresse hos vissa samhällsaktörer och vissa kommuner, där man hade svårt att hantera situationen. Nu säger jag inte att allt det man genomförde var legitimt, det tycker ju inte jag. Men jag tycker att man ska vara noga med att inte säga att detta enbart var ett utslag av att man inte kunde värja sig mot en främlingsfientlig opinion.

– Problemet, om man ska kunna dra politiska slutsatser, är att det som har hänt sedan 24 november 2015 inte bara var att man tog ett tillfälligt andrum, för att minska mottagandet för att sedan gå tillbaka till det som tidigare gällde. Problemet är att saker också har förändrats, väldigt mycket och väldigt snabbt. Hur vi pratar om människor, det också har förändrats. Det handlar ju inte bara om immigration, utan en allmän repressiv tendens har också förstärkts.

– De krafter som nu har vind i seglen är ju krafter som inte bara vill ha minskad immigration utan som allmänt vill disciplinera och kontrollera människor. Och det är jag väldigt orolig över. De här auktoritära tendenserna är farliga för hela samhället, och jag tycker arbetarrörelsen borde vara mer ledande i att stå emot detta än vad man är idag.

Sara Karlsson avslöjar inget om sina egna framtidsplaner mer än att hon inte kommer att delta i valrörelsen. Hon anser dock att det finns andra ledamöter i riksdagen som kommer att fortsätta kritiken mot en inhuman flyktingpolitik.

H Foste Hjälte

You May Also Like