Rekarnemiljonen: Rösta på eFOLKET

eFOLKETs Vänner önskar skapa en plats för unga att skriva

eFOLKETS vänner vill skapa en plats dit ungdomar kan komma och lära sig skriva och hitta ett sammanhang bland vuxna där det finns stöd och generationsutbyte.

Här ska ungdomar kunna göra sin röst hörd genom att skriva i tidningen, lära sig att skriva och inspireras att uttrycka sig i skrivande text. Föreningen tänker att det kan vara ett sätt att vara med och utveckla samhället genom att få sin röst hörd.

Målgruppen är ungdomar från 15 år och uppåt, de som har eller behöver ett nytt sammanhang.

Läs mer: