Lena Staaf om solidariteten som vapnet mot tystnadskulturen på våra arbetsplatser

Tystnadskultur

På arbetsplatser med tystnadskultur
blir personalen som djur i bur
det som inte får sägas under dagen
sväljs ner och samlas och fräter i magen.

Jobbklimat som rötslam med tungmetaller Läs mer “Lena Staaf om solidariteten som vapnet mot tystnadskulturen på våra arbetsplatser”

Läs mer