Ivan Oljelund 1892-1978

Ivan Oljelunds far var typograf. Efter den vanliga folkskolan blev Ivan medarbetare på arbetartidningen Brand och Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. Han fortsatte till Svenska Dagbladet och Stockholmstidningen.

Ivan Oljelund skrev några uppmärksammade romaner som skildrar livet i Stockholm vid förra sekelskiftet: Det hände på Kungsholmen 1951,  Stockholms barn 1952...

Läs mer