Föreläsning på Eskilstuna Folkhögskola om den ryska Oktoberrevolutionen

Söndagen den 5 november arrangerade eFOLKET tillsammans med Bokförläggarna Röda Rummet ett möte med anledning av att 100 år gått sedan Oktoberrevolutionen i Ryssland 1917. Plats för mötet var Eskilstuna Folkhögskola och ett 30-tal åhörare hade slutit upp. Talade gjorde Paul LeBlanc , historiker från Pittsburg USA. Le Blanc har skrivit ett flertal böcker utifrån den ryska revolutionen och han … Läs mer

Läs mer

Uppskattad föreläsning om Eskilstunas 1800-tal

Tisdagskvällens föreläsning om Eskilstunas 1800-tal lockade ett 50-tal åhörare. Föredragshållare var Uppsala-professorn och ekonomhistorikern Lars Magnusson, författare till bland mycket annat ett standardverk om Sveriges ekonomiska historia.

Kvällens föredrag  hade rubriken Den bråkiga kulturen. Magnussons bok med denna titel  har nu hunnit få 28 år på nacken. Den har, tillsammans med annat som Magnusson skrivit om Eskilstunas ekonomi och … Läs mer

Läs mer

Internationell solidaritet och global arbetarhistoria

Seminarium:

Fredagen den 21 oktober hade Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna (FaiE) seminarium med Kalle Holmqvist

Kalle Holmqvist är handläggare för webb och sociala media på Olof Palme Internationella Center i Stockholm. Han är arbetarhistoriker och författare.

Kalle går till grunden med frågor om internationell solidaritet, vad som är kärnan och kittet för den internationella arbetarrörelsen men även vad som kan … Läs mer

Läs mer

Statarnas förfackliga kamp

Gustav Nyberg, doktorand i historia vid Stockholms universitet, berättar om sitt pågående avhandlingsprojekt.

Statarnas kamp för sina rättigheter under sent 1800-och tidigt 1900-tal under rubriken ”Statarnas för-fackliga kamp”.

Fre 14 oktober 10:00-12:00
Med: Gustaf Nyberg
Plats: Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna (FaiE) Norra Hamn 3 Eskilstuna

Lyssna på Seminariet:

Eller lyssna i sepparat fönster:

Seminarium – Del1
Diskution och frågor – … Läs mer

Läs mer

Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen

Fredagen den 7 oktober kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen” med Kenneth Abrahamsson i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och senior rådgivare för Global utmaning samt vice ordförande för Föreningen för folkbildningsforskning. Han … Läs mer

Läs mer

Den högindustriella epoken och det goda arbetet

– Är ett hållbart arbetsliv möjligt i framtiden?

Fredagen den 23 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Den höginsdustriella epoken och det goda arbetet – Är ett hållbart arbetsliv möjligt i framtiden?” med Maths Isacson i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

Maths Isacson är professor emeritus i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. … Läs mer

Läs mer

FRISTADEN I ESKILSTUNA

– En förkapitalistisk ekonomisk frizon

Fredagen den 16 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”FRISTADEN I ESKILSTUNA En förkapitalistisk ekonomisk frizon” med Anna Götzlinger i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

Anna Götzlinger är Kommunarkivarie på Eskilstuna kommun och författare till boken Fristaden – Du usla stad som kallas fri.

År 1771 skapades … Läs mer

Läs mer

Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den?

Kulturradikalism eller anpassning?

Fredagen den 26 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarrörelsens kultursyn – existerar den? – kulturradikalism eller anpassning?” med Kjersti Bosdotter i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

Kjersti Bosdotter är ombudsman på IF Metall och ordförande i AKS (Arbetarnas KulturSällskap) och en viktig röst och debattör när det gäller … Läs mer

Läs mer

Arbetarhistoria och miljöhistoria

En värdefull förening?

Fredagen den 26 augusti berättade Lars Berggren professor i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet om det värdefulla i att förena perspektiv från arbetarhistoria och miljöhistoria. Arbetarhistoria med frågor om arbetsmiljö, facklig organisering, motståndsstrategier, arbetsdelning, levnadsförhållanden, genusrelationer, konsumtionsmönster och många andra frågor som kan förenas med perspektiv från miljöhistoria.

Frågorna är många kring hur arbetar- och miljöhistoria … Läs mer

Läs mer