De borgerliga partierna i Sverige stöder attacken mot Syrien

För ett år sedan bombade USA ensamt Syrien efter en påstådd kemgasattack utförd av Assad-regimen. Av övriga NATO-medlemmar fick USA denna gång enbart verbalt stöd. I går, när det åter var dags att militärt agera och föregå alla utredningar kring gasattacken, fick USA med sig Storbritannien och Frankrike som deltagare i sitt agerande...
Läs mer

Metoo-revolutionen

Metoo-revolutionen har börjat. Sedan hösten 2017 har vi kunnat höra personers röster om sexuellt våld och trakasserier. Detta har lyfts fram i media mer och mer, bakom hashtaggen #metoo. Det hela började redan 2006, då den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tarana Burke, främst på grund av yngre svarta kvinnors utsatthet, ville lyfta fram frågan på sin Myspace-sida...
Läs mer