Kubanska parlamentariker får varmt välkomnande i Westminster

Sex kubanska parlamentsledamöter besökte i November Storbritannien Jeremy Corbyn, parlamentsledamot och ledare för Labourpartiet, var en av 25 brittiska parlamentsledamöter (member of parlament-MP) som deltog på en sammankomst organiserad av CSC (Cuba Solidarity Campign – Storbritanniens motsvarighet till Svensk-kKubanska Föreningen) och All Party Parliamentary Group on Cuba (APPG)...
Läs mer

USA:s ryss-noja – en ny McCarthyism

Hans Hjälte, chefredaktör för eFOLKET, sätter ljuset på taktiken att angripa vänstern under täckmantel av försvar mot ”försåtlig rysk hybridkrigföring”. McCarthyismen föds på nytt, och i Sverige göds den genom krigsminister Peter Hultqvists påståenden om att kritik mot NATO är uttryck för Putins lömska angreppsplan, riktad mot Sverige.

..
Läs mer

Sven Wollter: ”Nu går väl ändå fan på torra land!”

Den folkkäre skådespelaren och kommunisten menar att socialdemokraterna nu med sin politik rusat väldigt långt ut åt höger

Så här önskar man att en socialdemokratisk agenda bland annat skulle formuleras: Socialdemokratiska Arbetarepartiet vill: 1) Sänka pensionsåldern och införa 6-timmarsdagen...
Läs mer

Det nationella avskiljandets väg

Anders Fraurud resonerar kring en aktuell och både principiellt och praktiskt viktig frågeställning

Kongressen förkunnar alla nationers fullständiga rätt till självbestämmande; och den uttrycker sin sympati med arbetarna i alla de länder som för närvarande dignar under enväldets militära, nationella eller andra sorters ok……
Ur resolutionen från Andra Internationalens kongress 1896 Så uttrycktes en gång i tiden den internationella arbetarrörelsens syn på frågan om nationers rätt till självbestämmande...
Läs mer

Artiklar om fred och krig i eFOLKET.eu

Kampen mot militarismens och för fred är en av vår tids viktigaste politiska frågor. Det slås fast i tidningen eFOLKETs grundsatser. Där står det bland annat: “Idag är en stor tillkommanande utmaning att möta och komma tillrätta med det allvarliga hotet mot mänsklighetens grundläggande livsbetingelser, inkluderande jordens klimat...
Läs mer