Bandknytning och invigning av Barnahus och StoppCenters nya lokaler i Eskilstuna… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Invigning av Barnahus och StoppCenters nya lokaler i Eskilstuna

Nu i veckan var det bandknytning och invigning av Barnahus och StoppCenters nya lokaler på Drottninggatan i centrala Eskilstuna. Samtliga samverkansparter fanns på plats och berättade om det gemensamma arbetet mot våld i nära relation.

På Barnahus och StoppCenter samverkar Socialtjänsten inom Eskilstuna och Strängnäs med Polisen, Region Sörmland, Frivården och Åklagarkammaren. Här finns en samlad resurs som möter vuxna och barn som upplevt eller utsatts för våld i nära relation. Man erbjuder stöd i olika former beroende av behov.

Polisen är en av samverkansparterna. (Foto: Polisen)

Barnet ska slippa slussas runt

På Barnahus samverkar myndigheter kring barn under 18 år som utsatts för våld i nära relation, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott. Syftet är att i en trygg och barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse för flera personer.

(Foto: Polisen)

En samlad resurs

För den som blivit utsatt, bevittnat eller kanske utsatt någon annan för våld i nära relation så kan man vända sig till StoppCenter i Eskilstuna. StoppCenter är en samlad resurs som möter vuxna och barn i familjer där det förekommer våld. Man erbjuds stöd i olika former beroende av behov.

Läs också:

You May Also Like