Supreme Court USA 2020.

Högsta domstolen i USA – En politisk domstol

Det har vid flera tillfällen slagits larm, bland annat från EU, att domstolsväsendet i Ungern och Polen inte är rättssäkert. Till exempel att Ungerns domstolsväsende har “bristande ramverk mot korruption”.

Man menar att domstolsväsendet i Ungern och Polen blir verktyg som går de högerkonservativa regeringarnas ärenden.

I USA är det tvärtom. Där är Högsta domstolen (Supreme Court of the United States) i allra högsta grad politiserad. De nio domarna utses på livstid av presidenten. Men en majoritet av senatens ledamöter måste godkänna presidentens utnämningar.

Just nu har Högsta domstolen en majoritet av konservativa domare. Sex av de nio domarna är utsedda av konservativa presidenter. De övriga tre är utsedda av demokratiska presidenter.

George W Bush och Donald Trump har vardera utsett tre domare. Barack Obama två domare och Joe Biden en domare.

Den här politiska tillsättningen av Högsta domstolen får konsekvenser.

Helt nyligen beslutade Högsta domstolen att upphäva USA:s grundlagsskyddade rätt till abort, och att det nu är upp till varje delstat att besluta om aborträtten.

Redan idag är det inskränkningar eller abortförbud i 26 av USA:s 50 delstater. Det blir naturligtvis så att inskränkningar eller förbud kommer att införas i de delstater där de konservativa republikanerna har majoritet.

Det allra senaste beslutet från Högsta domstolen är att “utöka rätten att bära vapen”.

Delstater får inte längre begränsa rätten att köpa och bära vapen på det sätt som till exempel New York gör. New York har haft en lag om striktare regler för att få köpa och bära vapen. Nu undanröjer Högsta domstolen detta.

Även andra delstater, till exempel Kalifornien och Massachusetts, har haft striktare regler mot “rätten att bära vapen”.

Nu slår Högsta domstolen fast att detta “strider mot grundlagens rätt att få bära vapen – även offentligt”. Eller som en av domarna, Clarence Thomas, säger:

“Konstitutionen skyddar individens rätt att bära pistol (inte bara pistol, även halv- och helautomatiska vapen. Min anmärkning) för självförsvar utanför hemmet”.

Kan lägga till att när högermobben stormade Kapitolium 6 januari 2021, på uppmaning av Trump, var det många som öppen bar vapen, även halvautomatiska gevär. Det var nog inte i “självförsvar” man beväpnade sig när man stormade Kapitolium.

Detta beslutar USA:s Högsta domstol bara några veckor efter dödsskjutningen i Uvalde i Texas där 19 små skolbarn och två lärare sköts ihjäl på en skola. De blev mördade av en 18-åring som var beväpnad med en pistol och två gevär.

Det anmärkningsvärda är också Högsta domstolens inkonsekvens.

När det gäller abortfrågan beslutar Högsta domstolen att varje delstat själv ska få bestämma vilka lagar som ska gälla när man upphäver den grundlagsskyddade rätten till abort.

Men när det gäller vapen är det tvärtom. Högsta domstolen slår fast att grundlagens rätt för alla att bära vapen ska gälla. Och man förbjuder delstater att inför skärpta regler för köp och innehav av vapen.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like