VÄVDA RUM – Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst – 20 maj

 • Vernissage: den 20/5
 • Utställningsperiod: 20/5 – 30/9 2023
 • Läs mer: vavdarum.se

Under sommaren arrangerar Eskilstuna konstförening utställningen Vävda rum – Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst. Vävda rum har vernissage den 20 maj samtidigt på drygt 130 orter i Sverige, vilket gör den till den geografiskt största utställningen som skapats i landet.

Genom att ladda ner appenVävda rum” kan besökaren uppleva och interagera med tio helt nya virtuella konstverk som befinner sig på offentliga platser i kommunen. Du kan till exempel jogga tillsammans med en virtuell kompis, bli jagad av en ren längs gatorna, skapa gemensamt ordmoln eller bygga en skulptur tillsammans med andra.

Vävda rum är en unik utställning där tio konstnärer som arbetar med offentlig konst och augmented reality (AR), har tagit fram konstverk anpassade för offentliga platser som finns i de flesta kommuner. Det kan vara ett torg, en fontän, en gräsyta eller en öde tomt.

Tidigare var det offentliga rummet med sina torg och parker viktiga mötesplatser för kommunens invånare. I dag sker i stället många av våra möten och debatter i virtuella forum. På sina håll kan torg och andra offentliga platser därför upplevas som öde och otrygga. Med “Vävda rum” vill vi använda konsten för att åter befolka våra gemensamma platser och knyta ihop den virtuella och fysiska platsen och skapa nya mötesplatser.

Vävda rum visar också att samtidskonsten med hjälp av den nya tekniken kan vara både lekfull, fantasifull och skapa nya spännande upplevelser oavsett geografi och tid på dygnet, utanför storstäderna och institutionernas väggar. Det är en utställning som vill att du tar kommunens offentliga platser i besittning och som sträcker ut en hand till nya möten och samtal med dess invånare och besökare.

Konstnärerna som deltar i Vävda rum är:

Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam Jones, SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Paola Torres Núñez del Prado och Rosalie Yu).

Pressvisning: onsdag 17 maj kl 15:00 utanför Eskilstuna bibliotek.

Kontakt för mer information:

 • Ulf Rehnholm ordf. Eskilstuna konstförening
  rehnholm@yahoo.com
  073-6313132
 • Linn Hübinette, Projektledare Vävda rum
  linn@sverigeskonstforeningar.nu
  070-4105010

Projektet Vävda rum är initierat av Riksförbundet Sveriges konstföreningar och finansieras av Postkodstiftelsen. Vävda rum är en del av Riksförbudet Sveriges Konstföreningars 50-årsjubileum (1973–2023).

Liknande artiklar