Vad gör du på fredagar mellan fyra och fem?

I snart ett år, sedan senhösten 2018, har ett litet men envist gäng klimataktivister hållit till på Fristadstorget under en timme på fredagseftermiddagarna. Syftet är att uppmärksamma den annalkande klimatkrisen och huvudpersonen är givetvis Greta Thunberg – även om hon inte är på plats.

Vi gör som hon – kräver att makthavarna tar sitt ansvar och förbereder Sverige och planeten för framtiden. Utsläppen av koldioxid måste minska. För att det ska ske krävs en rad politiska beslut. Pengar måste satsas inte bara på utvecklingen av den nya teknologi som behövs utan också för att den ska kunna genomföras praktiskt. Mänskligheten måste dessutom ta sig en rejäl funderare om hur den vill att framtiden ska se ut.

“Vad ska vi göra?” skanderar vi och “Rädda klimatet!” är svaret men vi måste också fråga “När?” och ge det självklara svaret: “Nu!” eftersom vi inte kan vänta tills tundrorna tinat. Börjar de släppa ut metangas på allvar är risken för att stora delar av planeten blir obeboelig.

“På Cykel är det aldrig kö.” Utöver att höras på torget har vi genomfört tre cykel-demonstrationer på cykelbanorna längs de stråk där trafiken är som tätast.

Men för att höras in i Stadshuset och ännu längre bort måste vi bli fler. Kunskapen om vad mänskligheten har att vänta om ingenting görs och – framför allt vad som kan göras – måste också bli större. Lösningar finns. Genom att sprida kunskap om den sprider vi också framtidshopp. Allt handlar inte om bensinpriser och flygskam.

Därför bildads nu Klimatklubben i Eskilstuna. Ett första konstituerande möte hölls i Studiefrämjandets lokaler den 25/9.

Gå med i våra Facebook-grupper #Fridays for future och #Klimatklubben Eskilstuna för mer information.

Siv Aksila, klimatklubben