Digital Salong - 18 september – 18 oktober.

Digital salongsutställning på Eskilstuna Folkhögskola – 18 sep

Eskilstuna folkhögskola öppnar en helt digital salongsutställning

På lördag 18 september öppnar Eskilstuna folkhögskola digital salong! En utställning dit personer med anknytning till Eskilstuna haft möjlighet att söka, varpå en jury sedan valt ut 40 verk utav de 93 som kom in.

Plats: www.kunstmatrix.com, exakt webbadress publiceras den 18 september

Tid: 18 september – 18 oktober

När pandemin slog till mot Sverige under våren 2020 ställde Eskilstuna folkhögskola snabbt om till distansstudier. En del i omställningen var att kunna erbjuda alla konststuderande en plats att visa sina verk på och en möjlighet att genomföra de traditionsenliga slututställningarna. Ett digitalt galleri öppnades och sedan dess har flera olika kurser använt det för att visa sina alster i, bland annat vid Folk & Kultur. Räckvidden och tillgängligheten är näst intill oändlig, med bara en telefon kan du ta del av utställningarna, 24 timmar om dygnet dessutom.

Med dessa goda erfarenheter i bagaget föddes idén om att öppna upp galleriet för personer utanför skolan. Då salongen var tänkt som del av Eskilstuna kulturnatt öppnades ansökan för personer med koppling till Eskilstuna. Trots att kulturnatten är framflyttad kommer Eskilstuna folkhögskola att genomföra den digitala salongen.

Då pandemin satt krokben för kulturen och under perioder tvingat museer och gallerier att stänga för besökare finns ett uppdämt behov som Eskilstuna folkhögskola vill fylla. Flera sörmländska salongsutställningar har dessutom tvingats att ställa in och lämnat ett tomrum för konstutövare efter sig. Med “Digital salong” vill Eskilstuna folkhögskola skapa en spännande plats för att upptäcka och ta del av konst på.

Totalt har 34 personer sökt med sammanlagt 93 verk, av dessa har en jury valt ut 40 verk av 24 konstnärer som kommer att visas i det digitala utställningsrummet. Den yngsta som sökt är 20 år och den äldsta 80, de flesta bor i Eskilstuna, eller är födda här. Många har även utbildat sig på Mälardalens högskola eller Eskilstuna folkhögskola.

Juryn bestod av Ingela Svensson, konstnär och lärare för Eskilstuna folkhögskolas konstnärliga utbildningar, Josefine Bolander, intendent för den offentliga konsten, Eskilstuna konstmuseum och Niklas Mulari, konstnär.

Digital salong går att se 18 september – 18 oktober. En länk kommer att publiceras på Eskilstuna folkhögskolas webbsida: (eskilstunafolkhogskola.nu) i och med öppningen samt i skolans sociala kanaler.

De som antagits till digital salong är följande:

Jan Jältorp, Britta Järverud, Anders Östberg, Eva Abrahamsson, Lena Sjöberg, Li Gessbo, Veronika Hjort, Christine Pettersson, Lisbet Skärstam, Sara Berlekom, Leif Korsman, Anita Sandberg, Iréne Karlbom Häll, Inger Holmberg, Ingrid Liljenberg, Emma Lundin, Anna Lindström, Lena Lindstrand, Linn Sunnelid, Kenneth Petersson, Solweig Lindbergh, Ulf Rehnholm, Inger Boström, Christina Agnedotter och Anna Nordin.

You May Also Like