Bild från sputnik.news.com

eFOLKET: Regeringens och storkapitalets NATO-strategi måste stoppas!

Sveriges Radios Dagens Eko tar den 15 oktober upp svenska SAAB:s samarbete med Boeing för att framställa i första omgången 350 skolflygplan med namnet T-X för USA:s krigsmakt. Ekot intervjuar Mike Winnerstig från Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI) där han är chef för säkerhetspolitiska enheten och Martin Lundmark som arbetar vid Försvarshögskolan.

– Jag tror att det här har långsiktigt mycket stor betydelse. Vad det handlar om är att vi väver ihop den svenska och amerikanska försvarsindustrin. Det innebär också att vi har en massa nya kontaktytor när det gäller svensk och amerikansk försvars- och säkerhetspolitik för de här affärerna är aldrig helt fria från regeringsinblandning, säger Mike Winnerstig.

Försvarshögskolans Martin Lundmark menar att det faktum att SAAB får vara med i det här samarbetet pekar på det det stora förtroende man i USA har för Sverige.

– Sverige ses som en respekterad partner som man kan lita på och som inte skapar oro i Pentagon och i amerikanska kongressen. De är väldigt måna om att det inte ska finnas några osäkerheten i sina upphandlingar,  säger Lundmark.

Dagens Ekos Mats Eriksson pekar på att Sverige nu har jobbat upp mycket starka relationer till USA. Under årtionden har samarbetet inom signalspaning pågått, svensk trupp har deltagit under amerikansk ledning i Afghanistan, Sverige har deltagit i flera NATO-övningar och till och med tränat på att ta emot amerikansk trupp på svensk mark.

Dagens Eko pekar också på att Sverige ska köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot för många miljarder kronor och nu kommer alltså samarbetet runt produktionen av skolflygplan för den US-amerikanska krigsapparaten.

Skulle fler NATO-länder köpa skolflygplanet bekräftas Sveriges närhet till alliansen som redan ser Sverige som en mycket viktig samarbetspartner, påpekar Mike Winnerstig.

– Då har vi också försäljningskanaler in till dessa som också i sin tur bildar den här väven av säkerhetspolitiska relationer som även om det tar vägen över ett försvarsindustriellt avtal är viktig fortsätter han.

Vi på eFOLKET kan bara vara tacksamma för att den svenska krigsmaktens representanter så öppet erkänner Sveriges inordning under den US-amerikanska imperialismen. Till skillnad från herrar Winnerstig och Lundmark ser vi dock inget positivt i det. Frågan som måste ställas är: Vilka intressen tjänar den US-amerikanska krigsmakten och dess vasallstater? Svaret är den US-amerikanska och andra västländers härskande klasser. Det handlar om att säkra de stora bolagens tillgångar till råvaror och marknader Det handlar om geopolitisk strategiska positioner. Naturligtvis försöker man linda in det i fraser om demokrati med mera. Men det var inte i kamp för demokratin som USA terrorbombade Vietnam, stödde militärkupper och militärjuntor i Latinamerika och Asien och invaderade Irak.

Nu skärps ytterligare de globala motsättningarna mellan olika kapitalistiska makter i världen; Kina, Ryssland, USA och NATO o.s.v. Stämningarna blir allt aggressivare. I det läget hyllar svenska makthavare Sveriges inordnande i USA-blocket. Vi på eFOLKET kommer att oförtröttligt bekämpa en sådan politik. Vi står för fred mellan folken och kamp mot alla kapitalistiska block. Peter Hultqvist må trivas med Donald Trump, vi säger nej tack!

Peter Widén

You May Also Like