Varför protesterar så få mot förföljelsen av kurder i Sverige?

Den svenska staten har sedan två år tillbaka inlett en ny våg av politisk förföljelse mot vår kurdiska minoritet…

Kurderna är… mangrant politiska motståndare till de diktatoriska regimer som drivit dem på flykten. De är inte islamister, inte fientliga mot Sverige och det finns inget känt fall av kurdisk terrorism i deras nya hemland Sverige. Att vara motståndare till president Erdogan i Turkiet eller regimerna i Iran, Syrien och Irak är ett normalt, tillåtet och högst respektabelt politiskt ställningstagande som på intet sätt kan buntas ihop med begreppet terrorism. Utom för Erdogan och dylika diktatorer. Enligt Erdogan är alla kurder terrorister, eller kan misstänkas vara det.

För närvarande finns ett trettiotal kända fall där kurder terroriststämplats av Säpo och utvisats ur riket eller hotas med utvisning. Därutöver finns ett mörkertal av förföljda och av Säpo hotade som inte vågat ge sig tillkänna. Dessa människor har vissa karaktäristika gemensamt. Säpos terroristmisstankar är hemliga, också för de misstänkta själva eller deras advokater, om de har några. De är i lagens mening oskyldiga till brott, saknar noteringar i brottsregister, har jobb och betalar skatt…

Säpo har två tänkbara källor till sina påstådda kunskaper, uppgifter från sitt nät av angivare inom Sveriges invandrarbefolkning eller uppgifter från främst den turkiska säkerhetspolisen. Båda dessa källor är så tvivelaktiga att de inte tål ljuset i en svensk domstol. Därför förbehåller sig Säpo rätten att hemlighålla påstådd bevisning också inför domstol. Vilket är lika absurt som rättshistoriskt unikt.

Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh… är förstås överhopad av hänvändelser från förföljda kurder. Hon gör vad hon kan göra i en demokrati, ställer frågor i riksdagen till de socialdemokratiska statsråden Morgan Johansson och Mikael Damberg. Och hon får närmast njutningsfullt arroganta och oförskämda svar. De säger sig “lita på Säpo” och svarar lekfullt “god dag – yxskaft” på frågor om samarbete med den turkiska säkerhetstjänsten…

Så vad säger detta om tillståndet i Sverige? Och varför är vi så få som protesterar? Åttio procent av oss är trots allt inte sverigedemokrater.

Jan Guillou, kolumnist i Aftonbladet.