Svensk krigsindustrin frodas tack vare export till skurkstater

Kriget i Jemen beskrivs av FN som en “humanitär katastrof”. Militärjuntan i Myanmar kastar hundratals regeringskritiska personer i fängelser, och Thailands användning av tortyr mot politiska motståndare och minoriteter fortsätter.

Ändå används svenska vapen i dessa länder. Svensk vapenexport rationaliseras med föreställningar om att vapen enbart skulle gå till demokratiska, fredliga länder – något som uppenbarligen inte är fallet.

Samtidigt faller en av de parter som är direkt ansvariga för det här i skymundan: Inspektionen för strategiska produkter (ISP), den statliga myndigheten som kontrollerar Sveriges export av vapen och krigsmateriel.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är en okänd myndighet för de flesta… Men det är ISP som har beviljat att en tredjedel av all svensk vapenexport mellan åren 2020-2022 gick till icke-demokratier. Det är ISP som tillåter vapenexport till den Saudiledda koalitionen som strider i Jemen och attackerar civila. Det är ISP som tillåter vapenexport till Myanmar trots deras pågående etniska rensning av folkgruppen Rohingyas.

Utan ISP:s tillstånd får inte vapenföretag som Saab och Bofors exportera krigsmateriel. Myndigheten är avgörande för att förstå den svenska vapenexporten. Regeringen bär det största ansvaret för alla människor som förlorar liv eller kroppsdelar till Carl Gustaf-gevär.

Ingen myndighet eller regering skulle försvara vapenexport till kriminella gäng – särskilt inte om de är inblandade i pågående konflikter. Alla förstår att fler vapen i deras händer skulle göda en fortsatt våldsspiral, med risk för civila offer.

Men när det kommer till vapenexport till stater som bombar skolor och sjukhus eller militärjuntor som torterar politiska motståndare är samma logik som bortglömd. Det är hyckleri av svenska staten att år 2021 skicka bistånd till Jemen samtidigt som de tillåter vapen för 17 gånger värdet att skickas till den Saudiledda koalitionen i deras attacker mot Jemens civilbefolkning.

Varför lagstiftar Sverige att handläggare behöver ta hänsyn till mottagarlandets demokrati om exporten till icke-demokratiska länder ändå fortsätter?

Den svenska krigsindustrin frodas tack vare exportlicenserna från staten. Om ISP faktiskt tog hänsyn till demokratikriteriet eller mottagarländernas attacker mot civila skulle Sveriges vapenexport minska drastiskt.

Det kanske är just det som är problemet. Bara förra året exporterade Sverige krigsmateriel för 15 miljarder kronor. Det är uppenbart att den svenska staten prioriterar pengar över människoliv. Vart vapnen sedan hamnar är ett mindre problem så länge vinsten är tillräckligt stor.

Duri Korsman, Hedvig Wärngård och Dilki Jayasooriya, Ung vänster, debattartikel i Expressen.