Regeringen måste agera, ta fattigdomen på allvar!

Vi upplever den högsta inflationstakten på flera decennier med livsmedelspriser som har höjts med 14 procent under det senaste året. De som redan lever i utsatthet drabbas mycket hårt.

Vi måste kunna lita på att det finns ett skyddsnät som fångar upp oss när vi behöver det som mest. Eller är välfärdssamhället inte längre för alla?…

Fattigdomsrapporten bygger på Sveriges stadsmissioners systematiska kartläggningsarbete, som fokuserar på våra insatser till människor i fattigdom. Den vanligaste insatsen vi gör, nära 70 procent, relaterar till mat. Och den siffran ökar.

Under våren 2022 har Stadsmissionen på flera orter rapporterat en dubblerad förfrågan av mat jämfört med föregående år. Vi möter dagligen människor som inte har råd att äta sig mätta och som måste prioritera mellan grundläggande behov. Det handlar bland annat om familjer som ser till att barnen får äta sig mätta, men då räcker inte maten till de vuxna.

Efter sommaren har vi märkt en större angelägenhet, det är mer livsavgörande att få gratis eller billig mat och det är en mer akut nöd. Matutdelningen är livsavgörande för många men det är ingen långsiktig lösning på fattigdomen. Det är upp till politikerna att se till att svenska folket inte är beroende av civilsamhället för att få mat på bordet…

Många har inte återhämtat sig från de ekonomiska svallvågorna som kom av pandemin, vilket gör att marginalerna var obefintliga redan innan inflationen slog till. Utgångsläget för att klara den höga inflationen och en kommande lågkonjunktur är därför sämre än på väldigt länge…

Sveriges stadsmissioner kräver: Att den nya regeringen säkerställer att miniminivån i Sveriges välfärdssystem, såsom bidrag och pensioner, är tillräckliga för att täcka basala levnadskostnader även i tider av hög inflation.

Att kraftfulla satsningar görs för att människor ska ges förutsättningar att komma i arbete, försörja sig själva och bidra till samhället.

Att regeringen i nära samarbete med det civila samhällets aktörer – som möter grupper som inte syns i den offentliga statistiken – kartlägger hur den verkliga fattigdomen ser ut i Sverige.

Att den nya regeringen tar fram en nationell fattigdomsstrategi.

Vi kräver slutligen besked från regeringen och riksdagens partier om vilken slags välfärdsstat Sverige ska ha: vad som erbjuds och vem som har rätt till stöd. Vad kan medborgarna förvänta sig?

Vi är på riktigt oroliga inför vintern. Regeringen måste agera – ta fattigdomen på allvar och gör det nu.

Lotta Säfström, Sveriges stadsmissioner, debattartikel i Dagens Nyheter.